Ind- og udmeldelse

Alle nye medlemmer skal komme ind i kiosken over for omklædningsrummene og blive meldt ind. Du skal udfylde en indmeldelsesblanket, og derudover skal du meldes ind via vores medlemssystem, KlubModul. Du finder KlubModul ved at gå ind på SKK’s hjemmeside. Klik på det grønne person-ikon i øverste højre hjørne. Følg instruktionerne.

 

Ud over det månedlige kontingent til SKK skal alle løbere betale kontingent til DSU (Dansk Skøjte Union) én gang om året. DSU-kontingentet er obligatorisk og betales af alle medlemmer af en skøjteklub i Danmark. DSU-kontingentet trækkes én gang årligt via KlubModul. Prisen for DSU-medlemskabet er 220 kr. pr. år pr. medlem. OBS! Når du melder dig ind via KlubModul, skal du også tilmelde dig DSU ”manuelt”. Efter første betaling, foregår trækningen automatisk.

 

Vær opmærksom på, at alle informationer fra klubben går gennem KlubModul, så det er meget vigtigt, at du altid holder dine oplysninger opdaterede. Sæt ikke flueben i, at du ikke ønsker nyheder fra klubben. Så får du nemlig ikke vigtig information om ændrede træningstider, sociale arrangementer og andet.

 

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer (kasserer@sk-kbh.dk) med en måneds varsel til den første i måneden.

 

Hvis du ikke har dine egne skøjter, kan du leje skøjter af klubben. Det koster kr. 110 pr. måned samt et de­positum på kr. 500. En lejeaftale skal udfyldes og afleveres i klublokalet. Herudover skal du tilføje ”skøjteleje” på KlubModul under "Tilmelding". Depositum betales via ”Event”.

 
Ønskes yderligere oplysninger? Så send en e-mail til: info@sk-kbh.dk