Kontingent

Indmeldelsen er bindende, indtil det opsiges. Dog kan et medlem ved skriftlig henvendelse til foreningen opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til den 1. i følgende måned. Kontingentet for sidste måned refunderes ikke ved udmeldelse.

Kontingentet betales forud for hver måned. Kontingentet opkræves ved at tilmelde sig KlubModul. Se mere under fanen "Nyt medlem" og herefter "Ind- og udmeldelse".

Har du spørgsmål til kontingent/opkrævninger, så kontakt klubbens kasserer på mail 
kasserer@sk-kbh.dk 
 
Der vil blive pålagt rykkergebyr, såfremt det er nødvendigt at fremsende samme regning mere end én gang. Skulle regningen stadigvæk ikke blive betalt, vil løber ikke få lov at gå på isen (læs mere i vores vedtægter).
 
Du kan se de aktuelle priser her:

Hold

Pris pr. måned

Skøjteskole – to gange pr. uge

420 kr.

Skøjteskole – en gang pr. uge

210 kr.

Voksenhold – to gange pr. uge

420 kr.

Voksenhold – en gang pr. uge

210 kr.

Oldboys – to gange pr. uge

420 kr.

Oldboys – en gang pr. uge

210 kr.

Skøjteleje

110 kr.

A

514 kr.

M

1.134 kr.

Kabc

923 kr.

K1a

870 kr.

K1b og K1c

725 kr.

K2

870 kr.

F2

528 kr.

F-hold

514 kr.