Kontingent

Indmeldelsen er bindende, indtil det opsiges. Dog kan et medlem ved skriftlig henvendelse til foreningen opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til den 1. i følgende måned. Kontingentet for sidste måned refunderes ikke ved udmeldelse.

Kontingentet betales forud for hver måned. Kontingentet opkræves ved at tilmelde sig KlubModul. Se mere under fanen "Nyt medlem" og herefter "Ind- og udmeldelse".

Har du spørgsmål til kontingent/opkrævninger, så kontakt klubbens kasserer på mail 
kasserer@sk-kbh.dk 

Her følger en oversigt over kontingentpriserne for 2017/18:
 

Betaling pr. hold pr. måned

 

M

1.003,-

K2

788,-

K1a, b og c

788,-

Ka, b og c

850,-

F2

559,-

F1a, b og c

528,-

A

545,-

Skøjteskole

 420,-

1/2 skøjteskole

 210,-

Voksen

420,-

1/2 voksen

210,-

Oldboys

420,-

1/2 oldboys

 210,-

Skøjteleje

 110,-

Depositum for skøjteleje

500,-

    
Der vil blive pålagt rykkergebyr, såfremt det er nødvendigt at fremsende samme regning mere end én gang. Skulle regningen stadigvæk ikke blive betalt, vil løber ikke få lov at gå på isen (læs mere i vores vedtægter).